Bestyrelsen

 

Formand  Annette Kofod    21729824
e-mail: annettekofodnielsen@gmail.com

 

Sekretær  Lisbeth Christensen    23390731
e-mail: li-christensen@privat.dk

 

Web-master  Rita Christensen    27147064
e-mail: rc@gvdnet.dk

 

Bestyrelsesmedl.  Birthe Skytte Jensen    42282375
e-mail: birthe.skytte@gmail.com

 

Kasserer  Jette Birkemose Frederiksen    60892532
e-mail: jbfrede12@gmail.com

 

Suppleant  Brita Pedersen    25466921
e-mail: brita@pedersen.mail.dk

 

Suppleant  Karin Larsen    29805895
e-mail karin-larsen1@hotmail.com