Program

www.aalborgpatchwork.dk

  

 

Program 1. halvår 2022  

 

Lørdag d.12. februar kl. 10.00 – 15.00 

Vi får besøg af Hannes Patchwork,
der udover at medbringe butikken, vil vise og fortælle om restetæpper.


Mandag d. 7. marts kl. 19.00 – 21.30

Vi mødes med vores sytøj.

 

Lørdag d. 26. marts kl. 11.00 

Generalforsamling 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelse:
På valg er Lisbeth Christensen, Brita Pedersen og Karin Larsen
(Lisbeth og Brita modtager genvalg, Karin gør ikke)
7. Valg af suppleanter
8. Valg af bilagskontrollant
9. Valg af bilagskontrollantsuppleant
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden, Lisbeth: li-christensen@privat.dk senest den 12. marts 2022 

Af hensyn til bestilling af smørrebrød bedes tilmelding ske til Rita Christensen (rc@gvdnet.dk) senest den 19. marts 2022.


Lørdag d. 9. april kl. 9.00 – 16.00 

Kursus med Helle fra Quipa.dk 

Emnet er: Leg med linealer (mere herom i vedlagte fil i den udsendte mail) 

Prisen for kurset er 275 kr. Der kan være 14 deltagere. 

Tilmelding senest d. 26. marts til Birthe Skytte birthe.skytte@gmail.com

   

Lørdag d. 30. april kl. 10.00 - 15.00 

Vi mødes med vores sytøj. 

For de, det har lyst at sy på maskine, vil Ruth Holst vise en taske i strimmelteknik,
der kan bruges til ipad. eller lign. 

Medbring: Symaskine, skære - og sygrej,
9 stk. stoffer i blandede farver 12x45 cm,
2 stk. stof til klap, ca. 23x30 cm.
1 stk.stof til lomme ca.18x27 cm. Skråbånd.
9 stk. skumgummistrimler (3mm) 7x45 cm + 1 stk.ca. 23x30 cm. Ruth tager skumgummi med, som vi kan købe.

 

Lørdag d. 21. maj kl. 8.30 – ca. 17.30 Udflugt 

Vi mødes kl. 8.30 på Grønlands Torv og kører til Karin Østergaards patchworkbutik
lidt udenfor Thisted.
På vejen derop holder vi pause og får kaffe/the og rundstykker. 

Når vi er færdige hos Karin, kører vi over Limfjorden til Dalsgaards Antik i Højslev,
hvor vi spiser frokost, derefter går turen hjem igen. 

Prisen for turen er kr. 300,00, som dækker bus, kaffe og rundstykke samt frokost.
Drikkevarer er for egen regning. Der vil som vanlig være amerikansk lotteri. 

Tilmelding til Lisbeth (li-christensen@privat.dk) senest d. 7. maj.
Efter denne dato bliver vi nødt til at opkræve betaling, hvis man melder afbud. 


Mandag d.13. juni kl. 19.00 – 21.30

Vi afslutter sæsonen og ønsker hinanden en god sommer. 

Medbring det, du har lavet i årets løb, eller det du er i gang med, så laver vi en lille udstilling.