Program for 1. halvår 2018

 

NB!

 

KONTINGENT: Kr. 125,00 bedes overført til vores konto i Spar Nord Bank reg.nr. 9037 kt. nr. 4561871685.

 

HUSK sidste dag for rettidig betaling af kontingent er fredag, den 19. januar 2018.

 

HUSK at anføre DIT navn og din adresse, når du overfører pengene.

 

Det vil lette arbejdet for vores kasserer, hvis hun kan se, hvem der har betalt kontingent. (Der er mange, som har netbank i mandens navn og så er det ikke nemt at vide, hvem der har betalt.)

 

Kontingentet kan også betales til kassereren på første mødedag i januar.

 

 

HUSK - På generalforsamlingen 2017 besluttedes, at vi betaler et gebyr på kr. 20,00, hver gang vi mødes.

 

Til gengæld er kaffe m.v. gratis.

 

HUSK - I må gerne medbringe jeres egen kop til træf, så sparer foreningen penge til indkøb af plastikkrus.

 

 

 

 

Lørdag, den 13. januar 2018 kl. 10.00 til kl. 15.00

på GRØNLANDS TORV

 

HYGGETRÆF med besøg af forretning

 

Vi starter det nye år med et hyggetræf.

 

Vi får besøg af DEN LILLE LADE, som kommer med mange ting fra det store varesortiment.

 

Se hjemmesiden: www.denlillelade.dk.

 

Ønsker I, at der skal medbringes noget specielt, så ring til Den Lille Lade og giv besked, så tager de det gerne med.

 

Medbring frokost.

 

 

 

 

Lørdag, den 3. februar 2018 kl. 11.00 til kl. 15.00

på GRØNLANDS TORV

 

GENERALFORSAMLING

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Godkendelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Forslag fra medlemmerne

 6. Valg af bestyrelse:
  På valg er Annette Kofod, Lisbeth Christensen og Jette Frederiksen

 7. Valg af suppleanter

 8. Valg af bilagskontrollant

 9. Valg af bilagskontrollantsuppleant

 10. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden, Annette (annettekofodnielsen@gmail.com) senest den 19. januar 2018.

 

Af hensyn til bestilling af smørrebrød bedes tilmelding ske til Rita Christensen (rc@gvdnet.dk) senest den 30. januar 2018.

 

 

 

Mandag, den 5. marts fra kl. 19.00 til kl. 21.45

på GRØNLANDS TORV

 

HYGGETRÆF

 

Kom og hyg dig med dit sytøj og os andre.

 

 

 

KURSUS

Lørdag, den 17. marts 2018 kl. 9.00 til kl. 16.00

På GRØNLANDS TORV

 

KURSUS

 

Helle Schrøder fra Quipa.dk vil komme og holde kursus. Emnet er

 

En dag med teknikken ”Stack and wack”

 

Stoffet til ”stack and wack” skal være mellem/stormønstret, ikke nødvendigvis blomstret, andet kan også bruges. Hvis man arbejder med sekskanter, som nedenfor, skal der være seks rapporter på dit stof, dvs at mønstret gentager sig 6 gange.

 

(Se billederne i det udsendte program)

 

I eksemplet nedenunder er der brugt et meget stormønstret Kaffe Fasset stof.

 

Når ”stack and wack” anvendes, kommer der nogle helt andre blomster/kaleidoskop lignende motiver frem.

 

Her er der brugt en 60 º lineal og herved fået 6 trekanter, der tilsammen danner et mønster.

Der kunne i stedet have været skåret kvadrater eller vinkler på 45º og det giver et andet motiv.

Den grundlæggende teknik er ens for alle vinklerne, så det er bare om at springe ud i det.

 

Udover stof, skal der bruges en rulleskærer med et skarpt blad, en lineal med vinkel linjer, evt. en 60 º lineal.

 

Det er nemmest at sy på maskine, men hvis man kun er til pap, kan det også lade sig gøre.

 

Blokkene, der kommer frem, egner sig godt til et tæppe. Et mindre projekt som en løber eller en pude, er også en mulighed.

 

Vi starter kl. 9 med at få kaffe og et rundstykke, før vi går i gang med en spændende dag.

 

Medbring frokost.

 

Pris for kurset er kr. 250,00.

 

Der kan være 14 deltagere. Tilmelding skal ske til Jette (jbfrederiksen@gvdnet.dk) senest den 9. marts 2018.

 

 

 

Lørdag den 7. april 2018 kl. 9.00 - kl. 20.00

På GRØNLANDS TORV

 

MARATON SYNING

 

Vi gentager succesen fra sidste år og mødes kl. 9.00, hvor vi starter med kaffe og brød.

 

I år foreslår vi, at der syes med regnemaskinerulle teknikken, som kan laves både på symaskine og i hånden.

 

Tag en masse rester med, gerne små stykker. Vi kan eventuelt dele om de rester, der medbringes. Her ud over skal der medbringes et stykke stof, der kan bruges som bund samt noget mellemfoer. Vi har regnerullepapir med.

 

Har I ikke lyst til at sy på regneruller, så medbring jeres eget sytøj og deltag alligevel i en hyggelig dag. Kom også og deltag med dit sytøj i nogle timer, hvis du ikke er til maratonlængden.

 

Ca. kl. 18.00 bestiller vi pizza til alle, der har lyst til at blive og spise. Så spiser vi og hygger os, inden vi går hver til sit ca. kl. 20.00.

 

Prisen for denne dag bliver vores træfgebyr på kr. 20,00 og udgiften til pizza.

 

 

 

Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19.00 - 21.45

På GRØNLANDS TORV

 

HYGGETRÆF

 

Kom og hyg dig med dit sytøj og dine syvenner.

 

 

 

Onsdag, den 30. maj 2018 kl. 19.00 - 21.45

På GRØNLANDS TORV

 

SHOW AND TELL

 

Kom og vis os, hvad I har lavet færdig i årets løb.

 

Vi hygger os i nogle timer, inden vi slutter af for første halvår i 2018 på GRØNLANDS TORV

og kan glæde os til udflugten i juni.

 

 

 

UDFLUGT

Lørdag, den 16. juni 2018

med start kl. 8.30 fra GRØNLANDS TORV

 

I år har vi valgt, at turen skal gå til Skals Højskole for design og håndarbejde.

 

Vi mødes på Grønlands Torv kl. 8.30, og så kører vi til Skals - på vejen stopper vi og får kaffe og rundstykker.

 

Når vi har set udstillingen, kører vi til Hvidsten Kro og spiser frokost.

 

Derefter tager vi til Hobbygården i Gassum, hvor vi kan få stillet vores købetrang.

 

Herefter går turen tilbage til Grønlands Torv, hvor vi forventer at være ved 17-17.30-tiden.

 

Prisen for turen er kr. 300,00, som dækker bus, kaffe og rundstykke, entre til Skals samt frokost. Drikkevarer er for egen regning.

 

Bindende tilmelding skal ske til Birthe Skytte (birthe.skytte@gmail.com) senest den 23. maj 2018. Afbud efter denne dato vil betyde, at man skal betale for turen.

 

 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE