Program

www.aalborgpatchwork.dk

  

 

Program 1. halvår 2021
har følgende arrangement:

Generalforsamling mandag den 14. juni 2021 fra kl. 18.30 – kl. 20.30
Sted: Kulturhuset Trekanten, Salen, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst

 

Dagsorden :


1. Valg af dirigent og stemmetællere


2. Bestyrelsens beretning


3. Godkendelse af regnskab


4. Stillingtagen til følgende forslag: Bestyrelsen indstiller til, 
    at der sker følgende ændring i vedtagelse på generalforsamlingen i 2020
    om kontingent for 2021: Medlemmer der har betalt kontingent i 2020
    betaler ikke kontingent i 2021.


5. Fastsættelse af kontingent for 2022


6. Bestyrelsen indstiller følgende ændring i foreningens vedtægter:
    I pkt. 3.2. skrives: ”Den ordinære generalforsamling afholdes i årets 1. kvartal.
    Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev
    eller sammen med udsendelse af program for første halvår.”
    Bestyrelsen indstiller, at sidste sætning får følgende ordlyd: ”
    Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev,
    mail eller sammen med udsendelse af program for første halvår.”


7. Forslag fra medlemmer. Forslag som ønskes behandles på generalforsamlingen
    skal sendes skriftligt til formanden Lisbeth Christensen senest 31. maj 2021


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Rita Christensen og Birthe Skytte er på valg
    og modtager genvalg.


9. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen


10. Valg af bilagskontrollant


11. Valg af bilagskontrollantsuppleant


12. Eventuelt


Vi håber, at det bliver muligt, at vi fra Trekantens café kan servere kaffe/te
med et stykke brød efter generalforsamlingen. Det er ikke smørrebrød/aftensmad.
Af hensyn til bestilling af kaffe/te og brød i cafeen
bedes tilmelding til generalforsamlingen ske til Lisbeth Christensen mail:
li-christensen@ privat.dk eller tlf. 23 390731 senest den 5. juni 2021.

 

Vigtig information

Generalforsamlingen gennemføres i henhold til ” Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021.”
Heraf fremgår at faglige møder som generalforsamlinger kan gennemføres i en forening, når vi
overholder de krav, som er fast af Erhvervsministeriet for faglige møder.
Der er tale om krav om Corona pas, særlige areal- og afstandskrav,
krav om værnemidler og om, at deltagerne i det væsentlige sidder ned.