Program for 1.. halvår 2019

 NB! 

KONTINGENT: Kr. 125,00 bedes overført til vores konto i Spar Nord Bankreg.nr. 9037 kt. nr. 4561871685.

HUSK sidste dag for rettidig betaling af kontingent er lørdag, den 19. januar 2019.

HUSK at anføre DIT navn og din adresse, når du overfører pengene. Det vil lette arbejdet for vores kasserer, hvis hun kan se, hvem der har betalt kontingent. (Der er mange, som har netbank i mandens navn, og så er det ikke nemt at vide, hvem der har betalt.)

Kontingentet kan også betales til kassereren på første mødedag i januar.

HUSK - På generalforsamlingen 2017 besluttedes, at vi betaler et gebyr på kr. 20,00, hver gang vi mødes. Til gengæld er kaffe m.v. gratis.

HUSK - I må gerne medbringe jeres egen kop til træf, så sparer foreningen penge til indkøb af plastikkrus.

 


Lørdag, den 19. januar 2019 kl. 10.00 til kl. 15.00 på GRØNLANDS TORV

HYGGETRÆF med besøg af forretning

Vi starter det nye år med et hyggetræf.

Vi får besøg af HANNES PATCHWORK.

FØR Hanne åbner butikken, vil hun holde et foredrag om indlægsstoffer. Hun har lavet et kompendium, som kan købes, så vi kan holde styr på, hvad der kan bruges til hvad.

Se Hannes hjemmeside: www.hannes-patchwork.dk.

Ønsker I, at Hanne skal medbringe noget specielt så ring og giv besked, så tager hun det gerne med.

Medbring frokost. 
Lørdag, den 9. februar 2019 kl. 11.00 til kl. 15.00 på GRØNLANDS TORV

GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af bestyrelse: På valg er Birthe Skytte og Rita Christensen (begge modtager genvalg)

7. Valg af suppleanter

8. Valg af bilagskontrollant

9. Valg af bilagskontrollantsuppleant

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden, Annette (annettekofodnielsen@gmail.com) senest den 26. januar 2019.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød bedes tilmelding ske til Rita Christensen (rc@gvdnet.dk) senest den 5. februar 2019.
Onsdag, den 27. februar fra kl. 19.00 til kl. 21.45 på GRØNLANDS TORV

HYGGETRÆF

Kom og hyg dig med dit sytøj og os andre.Lørdag, den 23. marts 2019 kl. 10.00 til kl. 15.00 På GRØNLANDS TORV

HYGGETRÆF

Kom og hyg dig med dit sytøj og os andre.

Vi syer paper piecing (stamps) og viser, hvordan man kan bruge amerikansk frysepapir til teknikken. Har du lyst til at være med, så medbring din symaskine, forskellige stoffer, alm. sygrej, og hvis du har noget amerikansk frysepapir. så tag det med (ellers har vi noget med).

Desuden kommer Rohms Magasin og sælger stof.

Medbring madpakke.
Onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00 - kl. 21.45 På GRØNLANDS TORV

HYGGETRÆF

Kom og hyg dig med dit sytøj og os andre.

Vi syer blokke til tæppe til julemærkehjemmet, så hvis du har lyst, så medbring lidt stofrester og dit sygrej.Mandag den 29. april 2019 kl. 19.00 - 21.45 På GRØNLANDS TORV

HYGGETRÆF

Kom og hyg dig med dit sytøj og dine syvenner.

 UDFLUGT Lørdag, den 25. maj 2019 med start kl. 8.30 fra GRØNLANDS TORV

I år har vi valgt, at turen skal gå til PATCHWORK-OASEN i Skjern.

Vi mødes på Grønlands Torv kl. 8.30, og så kører vi til Skjern - på vejen stopper vi og får kaffe/the og rundstykker.

Når vi har fået stillet vores ose-trang, og evt. købt lidt af de fine ting hos Patchwork-Oasen, kører vi til SKAVENHUS - Fjordens Perle, som vil servere en lidt sen frokost for os.

Herefter går turen tilbage til Grønlands Torv, hvor vi forventer at være ved 17.30-tiden.

Prisen for turen er kr. 300,00, som dækker bus, kaffe og rundstykke samt frokost. Drikkevarer er for egen regning.

Bindende tilmelding skal ske til Birthe Skytte (birthe.skytte@gmail.com) senest den 6. maj 2019. Afbud efter denne dato vil betyde, at man skal betale for turen.
Tirsdag, den 11. juni 2019 kl. 19.00 - 21.45 På GRØNLANDS TORV

SHOW AND TELL

Kom og vis os, hvad I har lavet færdig i årets løb.

Vi hygger os i nogle timer, inden vi slutter af for første halvår i 2019 på GRØNLANDS TORV.

 

 GOD SOMMER TIL ALLE